آيين نامه اجرايي بند ( ۳ ) ماده ( ۲۴ ) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ - مصوب 1372 (کد محصول: )

امتیاز:

- ماده 1 - استفاده ازمعافیت مالیاتی نسبت به اموالی که برای سازمانهای مذکوردربندهای (1)و( 2) و(4) ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب سال 1366 – که از این پس به اختصار قانون نامیده می شود،یا امور مندرج در بند ( 3 ) ماده مزبور مورد وقف یا حبس یا نذر واقع گردد یا به موجب وصیت نامه قطعی شده مورد وصیت واقع شده است موکول به رعایت مقررات زیر خواهد بود: الف - درصورتی که وقف یا حبس یا نذر یا وصیت برای سازمانها وموسسات مندرج در بندهای ( 1 )و (2) و(4) ماده (2) قانون باشد گواهی لازم مبنی بر اینکه مال در اختیار آنها قرار گرفته است، حسب مورد باید به امضای بالاترین مقام اجرایی از سازمانها و موسسات مذکور، اخذ و به ضمیمه یک نسخه از تصویر یا رونوشت مصدق وقف نامه یا حبس نامه یا نذر نامه یا وصیت نامه به اداره امور اقتصادی و دارایی محل تسلیم شود. ب - درصورتی که وقف یا حبس یا نذر یا وصیت برای انجام امور مندرج در بند ( 3 ) ماده ( 2 ) قانون باشد باید گواهی لازم ازمراجع صلاحیتدار دولتی یا شهرداری مربوط یا مرجع مورد قبول دولت مبنی براعمال نظارت ، اخذ و به انضمام نسخه ای از تصویر یارونوشت مصدق وقف نامه یا حبس نامه یا نذرنامه یا وصیت نامه معتبر به اداره اموراقتصادی ودارایی صلاحیتدار تسلیم شود .

 

ارتباط با قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 - متن منقح : 2 مورد - آيين نامه اجرايي بند ( ۳ ) ماده ( ۲۴ ) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ - مصوب 1372 : 1 مورد -

 

- ماده 2 - حق نظارت دولت یا شهرداری یا مراجعی که مورد قبول دولت واقع می شوند به یکی ازجهات زیر حاصل خواهد شد . الف - به موجب قانون ایجاد شده یا بشود . ب - مستند به وقف نامه یاحبس نامه یا نذرنامه یاوصیت نامه معتبر باشد. ج - ازطرف متصدی اموروقف ، حبس ،نذر یا وصی داده شود . د - انجام امور مندرج در بند ( 3 ) ماده ( 2 ) قانون به یکی ازسازمانها وموسسات مذکور دربندهای ( 1 ) و ( 2 ) ماده مزبورمحول شده باشد .

 

ارتباط با قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 - متن منقح : 2 مورد -

 

- ماده 3 - اداره اموراقتصادی ودارایی محل مکلف است ظرف سی ( 30 ) روز پس از دریافت گواهینامه موضوع بندهای الف و ب مادۀ ( 1 ) این آیین نامه ، گواهی معافیت مالیاتی مقرردرماده ( 24 ) قانون مالیاتهای مستقیم را صادر وبه متقاضی تسلیم کند تبصره - معافیت مزبورمانع اجرای تبصره ( 3 ) ماده(32) قانون مالیاتهای مستقیم ومطالبه مالیات متعلقه نخواهد بود .

 

ارتباط با قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 - متن منقح : 2 مورد - آيين نامه اجرايي بند ( ۳ ) ماده ( ۲۴ ) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ - مصوب 1372 : 1 مورد -

 

 

قیمت: 150,000ریال
تعداد: 
دیدگاه ها
Copyright www.maxx-marketing.net

محتوای سامانه هوشمند قوانین

سبد خرید

  سبد شما خالی است.

RSS

 • مجموعه کتابهای (هوشمند) با اعمال 40 درصد تخفیف

  صفحه اصلی Jun 20, 2016 | 12:53 pm

  مجموعه کتابهای (هوشمند) با اعمال 40 درصد تخفیف مجموعه کتابهای هوشمند از این پس در سایت داتا (datta.ir ) با 40% تخفیف ارائه می گردد. 

  Read more...
 • درباره ما

  صفحه اصلی Dec 5, 2015 | 12:52 pm

  درباره ما   این سایت با هدف معرفی و توسعه نرم افزارسامانه هوشمند قوانین  طراحی شده است.یکی از بهترین شیوه های تفسیر ، یافتن معانی درست قانون در سایر اعلام های قانونگذار و دانستن معنی هر حکم با توجه به موقعیت و وضع[…]

  Read more...
 • نسخه جدید اندروید

  صفحه اصلی Nov 3, 2015 | 10:07 am

  نسخه جدید اندروید نسخه جدید اندروید با تغییرات زیر منتشر شد پیشنهاد می گردد حتما نسخه خود را از طریق کافه بازار بروز نمایید ۱. بروزرسانی جستجوی ترکیبی (کاربران می توانند سه کلمه غیر متصل را در جستجوی ترکیبی تایپ نمایند که در[…]

  Read more...
 • محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند)

  صفحه اصلی Sep 6, 2015 | 13:07 pm

  محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) : قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه آن (در مجموعه مدنی). پیشنهاد میگردد عناوین کتاب های مد نظر خود را در بخش کتب مورد تقاضا اعلام نمایید تا به ترتیب در دست تولید قرار گیرند

  Read more...
Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی