آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره رای تاریخ موضوع رای احکام مرتبط
308 1394/3/18 ابطال نامه شماره 1390/10/27-222/90/27362 رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور(سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور) نظر به این‌که رئیس امورنظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان مدیریت و برنامه ریزی‌ کشور] صلاحیت تفسیر مصوبه هیات وزیران را ندارد، بنابراین نامه شماره 222/90/27362-1390/10/27 رئیس امور نظامهای جبران خدمت که در آن مصوبه شماره 124320/ت47022ه-1390/06/21 هیات وزیران تف...
ادامه مطلب
118 1394/2/21 ابطال بند های 2 و 3 صورتجلسه مورخ 1391/11/2 هیات مدیره شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور به موجب ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، هر گونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع می باشد مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکتهای دولتی و بانک‌ها و بیمه ‌های مشمول ماده 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت ‌خدمات ‌کشوری ‌که ‌مطابق‌ دستورا...
ادامه مطلب
135 1394/2/21 اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر به این که در قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون‌ اجازه پرداخت‌ وظیفه و مستمری‌ وراث کارمندان مصوب 1338/9/28 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363/10/2 با اصلاحات بعدی‌، شرط برخورداری حقوق وظیفه سهم‌ فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین به نداشتن شوهر و شغل موکول ش...
ادامه مطلب
460 1394/04/22 ابطال بند 10 از بخشنامه شماره 1391/06/28-200/13008 سازمان امور مالیاتی کشور مطابق قسمت اول ماده 121 قانون ‌برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران‌، به منظور شفافیت در مباد‌لات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات برارزش افزوده، وزارت صنعت‌،‌معدن و تجارت مکلف شده است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف‌ کشور تا پایان سال دوم برنامه‌، صاحبان مشاغل ...
ادامه مطلب
436 1394/04/15 ابطال بخشنامه شماره 1389/10/01-284/12/2906 فدراسیون کونگ فو مطابق بند 3 ماده 8 قانون سازمان تربیت بدنی ایران مصوب سال 1350، ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مربوط به تربیت بدنی و تفریحات سالم در آموزشگاهها، دانشگاهها، موسسات آموزش عالی‌، باشگاهها و فدراسیونها و هیاتهای ورزشی و دیگر مراکز تربیت بدنی و تفریحات سالم از جمله وظایف شورای سازمان تربیت بدنی اعلام شده است...
ادامه مطلب
437 1394/04/15 ابطال بندهای 1 و 2 بخشنامه شماره 1389/02/18-14893/30/100 وزیر نیرو مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب سال 1375 مقرر شده است که «طرف قرارداد موطف ‌است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی ‌را که ‌در داخل‌ کشور تولید و ارائه ‌می‌شود یا قابلیت تولید و ارائه ‌د...
ادامه مطلب
400 1394/04/08 ابطال بخشنامه شماره 1393/10/23-130901 وزیر کشور مطابق بند الف ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی سال 1390، اشخاص موضوع این بند از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محروم اعلام شده ‌اند مگر این ‌که حداقل 6 ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء ‌نموده و به هیج وجه در آن پست شاغل ‌نباشند. نظر به ‌این‌ که ‌انتخابات دهمین دوره‌ م...
ادامه مطلب
350 1394/03/25 ابطال بند 11 و 12 و تبصره 7 ماده 20 مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی در سال 1393 مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحـوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و براساس ماده 5 قان...
ادامه مطلب
349 1394/03/25 ابطال بخشنامه شماره 200/92/1923-1392/2/8 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با عنایت به این که اصل تصویب‌نامه شماره 176441/ت 48702ه - 1391/9/30هیات وزیران‌، موضوع طرح‌ مهرآفرین به موجب نامه شماره 63829ه/ب -1391/10/25 رئیس مجلس شورای اسلامی در راستای قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاق...
ادامه مطلب
348 1394/03/25 اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری الف‌: با توجه به این که شعبه 26 دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های شماره 9109970902601831-1391/05/21 و 9109970902601910-1391/06/15 با عدم احراز این‌که والدین شهید گرانقدر در کفالت شهید بوده‌اند حکم ‌به الزام بنیاد شهید و امور ایثارگران به پرداخت پاداش پایان خدمت در حق والدین شهید صادر کرده است و شعب 2...
ادامه مطلب
275 الی 293 1394/03/18 ابطال تعرفه‌های عوارض سال 1393 در قسمت تعیین و اخذ عوارض‌ بهای سالیانه بانکها - ‌حق افتتاح - ‌بهای خدمات نصب عابربانک و بهای خدمات سالیانه عابربانک مصوب شوراهای اسلامی شهر همدان‌، شهر دمق‌، شهر بهار، شهر رزن‌، شهر فامنین‌، شهر اسدآباد، شهر ملایر، شهر قروه در جزین‌، شهر نهاوند و شهر مریانج و مصوبه مورخ 1392/11/13 شورای اسلامی شهر تهران با عنوان ماده واحده مجوز اخذ عوارض‌ استقرار شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهران با توجه به استدلالهای مصرح در دادنامه‌های شماره220-1391/04/26 ، 724 الی 759-1391/10/11،551-1392/08/20 و 362-1392/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری‌ مبنی بر این‌ که‌: شوراهای اسلامی‌شهر به ‌موجب ماده 50 و تبصره ذیل ‌آن‌ از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برای تصویب عوارض محلی صلاحیت ...
ادامه مطلب
263 1394/03/11 ابطال مصوب جلسه 1498-1390/8/22 و 1500-1390/9/21 هیات مدیره شرکت آب منطقه ای تهران الف‌: نظر به این که به موجب نامه شماره 93/102/2552 - 1393/8/25 قائم مقام دبیر شورای نگهبان‌، مصوبات مورد شکایت توسط فقهای شورای نگهبان خلاف‌ موازین شرع تشخیص نشده‌ است‌،‌بنابراین در اجرای حکم ‌مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مصوبات مورد ...
ادامه مطلب
264 1394/03/11 ابطال بند 7 مصوبه صورت جلسه شماره 4-1388/1/31 شورای اسلامی شهر کاریز با توجه به استدلال مصرح در رای شماره 66 الی 86 - 1392/2/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری‌، بند 7 مصوبه جلسه 4 - 1388/1/31، شورای اسلامی شهر کاریز دایر بر تجویز دریافت عوارص حق‌الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختبارات مرجع وضع تشخیص داده‌ می شود و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین د...
ادامه مطلب
273 1394/03/11 ابطال تعرفه شماره 52 عوارض شهرداری دولت آباد برای سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر دولت آباد با توجه به استدلال مصرح در رای شماره 664 - 1389/8/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری‌، تعرفه شماره 52 شورای اسلامی شهر دولت آباد برای اجرا در سال 1391، دایر بر تجویز دریافت‌ عوارض حق‌النظاره دفاتر مهندسی‌، خلاف ‌قانون‌ و خارج‌ از حدود اختیار مرجع‌ وضع تشخیص ‌داده‌ می‌شود و به ‌استناد بند 1 ماده 12 و مو...
ادامه مطلب
199 1394/03/04 ابطال نامه شماره 42/24284-1390/03/03 رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی(صنعت، معدن و تجارت) نظر به این که طبق تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سال 1375، ساخت عینک طبی جز حرف وابسته پزشکی تعریف شده است و بر اساس قسمت اخیر تبصره قانونی مذکور و بند 14 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌، صدور پروانه اشتغال به حرف وابسته پزشکی بر عهده وزارت بهداشت‌...
ادامه مطلب
205 الی 208 1394/03/04 ابطال دامنه کاربرد و بند 1-5 دستورالعمل اجرایی شماره 200/24468/ص 1390/10/27 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه های شماره 259/146/ص - 1393/2/3 مدیر کل امور مالیاتی شهر تهران و 234/9084/د - 1393/3/21 مدیر کل دفتر خدمات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور الف - مطابق ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است دستورالعملی در ارتباط با مفاد همان ماده قانون تهیه و اعلام شود. نظر به این که اجازه قانونی مذکور برای تدوین دستورالعمل در اجرای احکام ماده 169 مکرر قانون مذکور می‌باشد و دلیلی بر این که سازمان...
ادامه مطلب
163 1394/02/28 ابطال قید ((قبولی در آزمون)) مصرح در بند 7 بخشنامه شماره 200/92/13598-1392/08/01 جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هر جند مطابق تبصره 2 ماده 46 قانون مدیریت خدمات ‌کشوری‌ مصوب سال 1386، استخدام رسمی کارمندان پیمانی به شرکت در آزمون‌ و سایر شرایط مصرح در ماده 42 همان ‌قانون‌ موکول شده است‌. لیکن‌ از آنجا که ‌مقنن‌ در تبصره 2 ماده 57 قانون ‌برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مقرر کرده است...
ادامه مطلب
165 1394/02/28 ابطال مصوبه‌های شماره 15/26294/الف‌/م‌/‌خ - 1391/3/17 و 15/26379/الف/م/‌خ - 1391/4/24 معاون امنیت پست‌های ارتباطی مرکز حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات الف‌: نظر به این که مطابق اصل 22 قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرضاعلام شده است‌، بنابراین فراز دوم بند 1 و بند 2 بخشنامه شماره 15/26294/الف‌/م/‌خ -1391/3/17 معاونت امنیت سیستمهای ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدی‌ که فروش یا فعال‌ کردن سیم کارتهای قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی ‌که د...
ادامه مطلب
164 1394/02/28 ابطال بخشنامه شماره 710/48 - 1392/12/28 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نظر به این که به موجب بند الف ماده 65 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 ، مقرر شده است «هر گونه انتقال به کلانشهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است»‌بنابراین اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره 710/48 - 1392/12/28 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرو...
ادامه مطلب
101 1394/02/14 ابطال مصوبه یکصد و نودمین جلسه گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی و مصوبه شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی مورخ 1392/4/1 دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی با عنایت به این که در خصوص نحوه انتخاب استاد راهنما، شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری به شرح جلسه 343 در قالب آیین‌نامه آموزش تعیین تکلیف نموده‌ و مفاد آن نه تنها بر ممنوعیت انتخاب استاد راهنما از خارج از دانشگاه تاکید ندارد بلکه مفهم تایید امکان انتخاب استاد راهنما از خارج از دا...
ادامه مطلب

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

 • مجموعه کتابهای (هوشمند) با اعمال 40 درصد تخفیف

  صفحه اصلی Jun 20, 2016 | 12:53 pm

  مجموعه کتابهای (هوشمند) با اعمال 40 درصد تخفیف مجموعه کتابهای هوشمند از این پس در سایت داتا (datta.ir ) با 40% تخفیف ارائه می گردد. 

  Read more...
 • درباره ما

  صفحه اصلی Dec 5, 2015 | 12:52 pm

  درباره ما   این سایت با هدف معرفی و توسعه نرم افزارسامانه هوشمند قوانین  طراحی شده است.یکی از بهترین شیوه های تفسیر ، یافتن معانی درست قانون در سایر اعلام های قانونگذار و دانستن معنی هر حکم با توجه به موقعیت و وضع[…]

  Read more...
 • نسخه جدید اندروید

  صفحه اصلی Nov 3, 2015 | 10:07 am

  نسخه جدید اندروید نسخه جدید اندروید با تغییرات زیر منتشر شد پیشنهاد می گردد حتما نسخه خود را از طریق کافه بازار بروز نمایید ۱. بروزرسانی جستجوی ترکیبی (کاربران می توانند سه کلمه غیر متصل را در جستجوی ترکیبی تایپ نمایند که در[…]

  Read more...
 • محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند)

  صفحه اصلی Sep 6, 2015 | 13:07 pm

  محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) : قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه آن (در مجموعه مدنی). پیشنهاد میگردد عناوین کتاب های مد نظر خود را در بخش کتب مورد تقاضا اعلام نمایید تا به ترتیب در دست تولید قرار گیرند

  Read more...
Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی