×

پیام

Failed loading XML...

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/05/0

ناشر
مجموعه مجموعه مدنی - هوشمند
توضیحات کتاب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 02/05/1356 و محشی در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 200 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی قوه قضاییه، آراء دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.
تاریخ انتشار 2016-01-11
شابک
لینک لینک

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی