×

پیام

Failed loading XML...

آیین نامه اجرایی قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب 1395

ناشر سامانه هوشمند قوانین
مجموعه مجموعه مدنی - هوشمند
توضیحات آیین نامه اجرایی قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب 1395، در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.
تاریخ انتشار 2016-01-11
شابک
لینک لینک

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی