×

پیام

Failed loading XML... Opening and ending tag mismatch: br line 1 and center Opening and ending tag mismatch: br line 1 and body Opening and ending tag mismatch: center line 1 and html Premature end of data in tag body line 1 Premature end of data in tag html line 1

آیین نامه اجرایی ماده (18) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394

ناشر سامانه هوشمند قوانین
مجموعه مجموعه اداری - هوشمند
توضیحات آیین نامه اجرایی ماده (18) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.
تاریخ انتشار 0000-00-00
شابک
لینک لینک

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی