آئین نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند موضوع تبصره یک ماده (14) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1374

ناشر سامانه هوشمند قوانین
مجموعه مجموعه اقتصادی - هوشمند
توضیحات کتابهای هوشمند این سامانه مطابق با ایده کتاب قانون مدني در نظم حقوقي كنوني دكتر امير ناصر كاتوزيان طراحی شده است، آئین نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند موضوع تبصره یک ماده (14) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1374 به گونه ای اجرا شده است که تاکنون ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قوانین، آرای وحدت رویه ،نظریات مشورتی قوه قضاییه و آراء دادگاه های انتظامی قضات بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.
تاریخ انتشار 2017-01-11
شابک
لینک لینک

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی