آیین نامه اجرایی ماده (25) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1395

ناشر سامانه هوشمند قوانین
مجموعه مجموعه اداری - هوشمند
توضیحات کتابهای هوشمند این سامانه مطابق با ایده کتاب قانون مدني در نظم حقوقي كنوني دكتر امير ناصر كاتوزيان طراحی شده است،آیین نامه اجرایی ماده (25) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1395 به گونه ای اجرا شده است که تاکنون ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قوانین، آرای وحدت رویه ،نظریات مشورتی قوه قضاییه و آراء دادگاه های انتظامی قضات بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.
تاریخ انتشار 2017-01-11
شابک
لینک لینک

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی