×

پیام

Failed loading XML...

قانون بیمه بیکاری مصوب 1369

ناشر سامانه هوشمند قوانین
مجموعه کتابهای جدید - یک ماه اخیر
توضیحات کتاب قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 در این سامانه به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی قوه قضاییه، آراء دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.
تاریخ انتشار 2017-08-15
شابک
لینک لینک

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی