×

پیام

Failed loading XML...

آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۳۴) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم ‌ مصوب ۱۳۸۰ - مصوب 1381 - متن منقح

ناشر سامانه هوشمند قوانین
مجموعه مجموعه مالی- هوشمند
توضیحات آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۳۴) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم ‌ مصوب ۱۳۸۰ - مصوب 1381 - متن منقح به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است.
تاریخ انتشار 0000-00-00
شابک
لینک لینک

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی