آيين‌نامه اجرايي بند "ز" ماده (۱۱۱) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم - مصوب 1383

ناشر سامانه هوشمند قوانین
مجموعه مجموعه مالی- هوشمند
توضیحات آيين‌نامه اجرايي بند "ز" ماده (۱۱۱) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم - مصوب 1383 به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است
تاریخ انتشار 0000-00-00
شابک
لینک لینک

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی