قانون مجازات اخلال گران در صنایع مصوب 1353

ناشر سامانه هوشمند قوانین
مجموعه مجموعه کیفری - هوشمند
توضیحات در این سامانه، قانون مجازات اخلال گران در صنایع مصوب 1353 به گونه ای اجرا شده است قابلیت ارتباطات هوشمند با موضوعات اصلی و فرعی را دارد. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.
تاریخ انتشار 0000-00-00
شابک
لینک لینک

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی