قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ناشر
مجموعه مجموعه اساسی اجتماعی - هوشمند
توضیحات کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 900 ارتباط مستقیم و متقابل بین اصول قانون با آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی قوه قضاییه، آراء دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.
تاریخ انتشار 0000-00-00
شابک
لینک لینک

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی