قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353

ناشر سامانه هوشمند قوانین
مجموعه مجموعه کیفری - هوشمند
توضیحات ‌قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353 در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.
تاریخ انتشار 2015-01-11
شابک
لینک لینک

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی